باید چند روز بریم سفر و نمی تونیم دوست کوچک خودمان را ببریم. برای چند ساعت مهمانی، کنسرت یا رستوران کسی رو نداریم که بلد باشد چطور ازش نگه داری کند، راضی نمی شیم که دوست خوبمان چند روز یا حتی چند ساعت را تو یه شرایط بد و با دلتنگی سپری کند!

دوست خوب بهترین دوستت کمکت می کند برای این مدت یک هتل خوب و مناسب و ارزان براش پیدا کنی!